Home

frekvens betyder antal svängningar per sekund och mäts i enheten hertz hz . tonen ettstrukna a har frekvensen 0cb675a95c031


2019-10-17 16:16:10